KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Fornminnesinventering i Basstávagge, Sarek.
   

Om KNATON

Företaget startades 17 mars 2007 av Håkan Nilsson och är inriktat på uppdragsarkeologisk verksamhet, MKB och kulturmiljöinformation. KNATON utför uppdrag över hela Sverige, bl.a:

 

Arkeologiska och kulturhistoriska förstudier och utredningar för exempelvis vindkraft och detaljplaner.


Särskilda utredningar enligt 2 kap kulturminneslagen.
 

Antikvarisk bedömning och dokumentation av fornlämningar.

 

Registrering i Riksantikvarieämbetets nationella

fornlämningsdatabas FMIS.

 

Miljökonsekvensbeskrivningar.
 

Kartering med GPS.

 


Håkan Nilsson har:
 
35 års erfarenhet av arbete inom kulturmiljövården och har jobbat över hela landet med beskrivning och värdering av olika  kulturmiljöer. Bland annat genom fornminnesinventering, landskapsinventering, miljökonsekvensbeskrivningar, planärenden, arkeologiska utredningar och utgrävningar och handläggning på Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar läns museum.

Även jobbat för ASDI (SIDA) i Nicaragua, med utbildning i fornminnesinventering och fältdokumentation.

Ett omfattande kontaktnät över hela landet och jobbar gärna i nätverk. Företaget är beläget i Mörbylånga på Öland.


Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se