KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2016
   

 

Under år 2016 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

 

Arkeologisk utredning etapp 2 inför en planerad kraftledning Lindbacka–Östansjö

Hallsberg och Örebro kommuner, Närke, Örebro län. Svenska Kraftnät AB

Kulturhistorisk utredning inför en planerad 400 kV luftledning Ekhyddan–Nybro–Hemsjö. Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Pågående arbete. Svenska kraftnät AB

Inventering och registrering av kulturlämningar på öar inom Karlskronas östra skärgård, Blekinge län. Länsstyrelsen Blekinge län.

Inventering och registrering av fornlämningar längs Nättrabyåns nedre lopp, Karlskrona kommun, Blekinge län. Länsstyrelsen Blekinge län.

Antikvarisk bedömning inför detaljplan över Laboratorieholmen, Kalmar. Kalmar kommun.

Industrihistorisk dokumentation inför fiskvårdande åtgärder vid Augerums kvarn, Karlskrona kommun, Blekinge. Karlskrona kommun.

PM - Kompletterande fältinventering av fornlämningar efter preciserad layout av Grimsås vindkraftanläggning. Grimsås Vindkraft AB.

Inventering inför avverkning i böda kronopark, Öland. Sveaskog.

Arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland. Vimmerby kommun.

Arkeologisk utredning etapp 2 inför bergtäkt inom Alböke 3:2, Borgholms kommun, Alböke socken, Öland. Sjöströms stenförädling AB.

.

 

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se