KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

 
Uppdrag 2014
   

 

Under år 2014 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Bedömning av påverkan på natur och kulturvärden inför ansökan om utvidgad täktverksamhet vid Horns Udde, Borgholms kommun, Öland. Ecocom. Naturstenskompaniet AB.

Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014. Ecocom. Jämtvind AB.

Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftanläggning i Mörtelek. Åseda socken, Småland. Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Greenextreme AB.

Dokumentation av skyttevärn i Stora Rör, Borgholms kommun, Öland. Länsstyrelsen Kalmar.

Arkeologisk utredning etapp 1 av en planerad kraftledning Nysäter−Stor-Skälsjön. Medelpad, Västernorrlands län. E.ON Elnät Sverige AB.

Arkeologisk utredning etapp 1 av en planerad kraftledning  Nylandsbergen−Kråktorpet. Medelpad, Västernorrlands län. E.ON Elnät Sverige AB.

Arkeologisk utredning etapp 1 inför utökad brytning inom Dalabergets bergtäkt, Hallsberg socken och kommun, Närke, Örebro län. Skanska Asfalt och Betong AB Bergmaterial.

Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad kraftledning Lindbacka–Östansjö. Hallsberg och Örebro kommuner, Närke, Örebro län. Svenska Kraftnät AB.

Inventering av milstolpar i Hallands län. Trafikverket.

Kulturmiljöinventering inför planerad kraftledning Ekhyddan–Barkeryd, Småland. Riksantikvarieämbetet/Svenska Kraftnät AB.

Dokumentation av fornlämningar inför avverkningsåtgärder i Böda, Öland. Sveaskog.

Arkeologisk utredning etapp 1. Östlänken. Stockholms län. Underkonsult till Kraka kulturmiljö.

 

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se