KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2012
   

Under år 2012 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Fornminnesinventering i Blekinge. Blekinge museum.

Arkeologisk förstudie/frivillig arkeologisk utredning på Bergön i Norrbottens län 2012. Ecocom.

Arkeologisk förstudie inför en planerad vindkraftanläggning i Mållebo, Jönköpings län. Ecocom.

Arkeologisk förstudie inför en planerad vindkraftanläggning i Tåhult, Västra Götalands och Jönköpings län. Ecocom.

Landskapsanalys inför en planerad vindkraftanläggning i Skogaholm-Haddebo, Örebro län. Eolus Vind AB

Kulturhistorisk förstudie inför vindkraft i Brunnsbo, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Eolus Vind AB

Arkeologisk förstudie i Hoppeskogen, Södra Vi socken, Vimmerby kommun, Kalmar län, Småland. Eolus Vind AB

Kompletterande arkeologisk fältinventering inför planläggning av vindkraftanläggningen i Lervik, Hjorteds socken, Kalmar län. Gothia Vind AB

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) inför påbörjad vägutredning och arbetsplan för väg 268–E4–Grana samt GC-väg Grana–Vallentuna, Vallentuna och Fresta socknar, Vallentuna kommun samt Hammarby socken, Upplands Väsby kommun. Trafikverket

Inventering för SV-länken i Västra Götalands län. Riksantikvarieämbetet UV-Öst.

Inventering av forn- och kulturlämningar inför planerade avverkningar 2012. Tuna kungsgård, Östergötlands. Statens fastighetsverk.

Inventering av forn- och kulturlämningar inför planerade avverkningar 2012. Tullgarn Södermanlands län. Statens fastighetsverk.

Inventering av forn- och kulturlämningar inför planerade avverkningar 2012. Ridön, Stockholms län. Statens fastighetsverk.

Arkeologisk inventering av Blaiken batch 4, Sorsele socken och kommun, Västerbottens län, Lappland. Skellefteå Kraft AB.

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se