KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2011
   

Under år 2011 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Blekinge museum. Revideringsinventering i Blekinge län.

DGE Mark&Miljö. Arkeologisk utredning och landskapsanalys inför en planerad vindpark i Markebäck, Askersunds kommun, Örebro län, Närke.

Ecocom. Arkeologiska utredning inför en planerad vindpark på Aldemyrberget, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Västerbotten.

Ecocom. Arkeologiska utredning inför en planerad vindpark i Tallträskliden, Lycksele kommun, Västerbottens län, Lappland.

Ecocom. Arkeologiska utredning inför en planerad vindpark i Forsvidar, Visby kommun, Gotland.

Ecocom. Arkeologiska utredning inför en planerad vindpark i Fastlycke, Torsås kommun, Kalmar län, Småland.

Ecocom. Förstudie inför vindkraftetablering vid Vaberget, Sollefteå kommun, Västernorrlands län, Ångermanland.

Eolus Vind AB. Arkeologiska utrednining inför en planerad vindpark i  Fröreda, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Småland.

Eolus Vind AB. Kulturmiljöutredning inför en planerad vindpark på Värmlandsnäs, Säffle kommun, Värmlands län.

Gothia Vind AB. Arkeologisk förstudie och fältinventering inför en planerad vindpark i Håbols och Ärtemarks socknar, Dals-Eds och Bengtsfors kommuner, Västra Götalands län, Dalsland.

Riksantikvarieämbetet. UV-Öst. Inventering för planerad kraftledning, SV-länken, Jönköpings och Västra Götalands län.

Statens fastighetsverk. Inventering och utmärkning av forn-och kulturlämningar inför planerade avverkningsåtgärder i Herrsäter, Kronobergs län, Småland och Ottenbylund, Kalmar län, Öland.

Sveaskog. Inventering och utmärkning av forn-och kulturlämningar inför planerade avverkningsåtgärder i Böda kronopark, Kalmar län, Öland.

Svenska Vindbolaget AB. Antikvarisk bedömning inför vindkraftetablering i Gettnabo, Torsås kommun, Kalmar län, Öland.

Wirums Fastighets AB. Särskild utredning etapp 2 inför nybyggnation av en ladugård i Virum, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Kalmar län, Småland.

 

Vid samtliga ovanstående uppdrag registrerade KNATON de påträffade fornlämningarna direkt i FMIS.

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se