KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

 
Uppdrag 2019
   

 

Under år 2019 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Fornminnesinventering i Jämtlandsfjällen. Underkonsult till Eldrun arkeologi & landskap. Länsstyrelsen Jämtland.

Kulturhistorisk utredning inför planerade vindkraftsanläggningar vid Blackfjället och Blodrotberget, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, Anundsjö socken, Ångermanland. Stavro Vind AB.

Kompletterande inventering och antikvarisk bedömning avseende vägbreddning och avverkning vid berörda forn- och kulturlämningar i Karskruv, Uppvidinge kommun, Kronoberg län, Småland. OX2 AB.

Fältgranskning av tips och registrering av fornlämningar inom Region Gotland. Länsstyrelsen Gotland.

Arkeologisk utredning etapp 2 inför villabyggnation på Fagerum 1:17, Borgholms kommun, Kalmar län, Böda socken, Öland. Länsstyrelsen Kalmar.

Arkeologisk utredning inför planerat dagbrott och ändrad sträckning av väg E 10, Gällivare kommun och socken Norrbottens län, Lappland. Boliden Mineral AB. Länsstyrelsen Norrbotten.

Arkeologisk utredning inför en planerad bergtäkt på Kuoka 14:1 (6), Jokkmokks kommun, Norrbottens län, Jokkmokks socken, Lappland. SCA Skog AB. Länsstyrelsen Norrbotten.

Arkeologisk utredning inför en planerad bergtäkt, Småsel 2:1, Kalix kommun, Norrbottens län, Töre socken, Västerbotten. SCA Skog AB. Länsstyrelsen Norrbotten.

Arkeologisk utredning inför en planerad bergtäkt på Sudok 4:2, Jokkmokks kommun och socken, Norrbottens län, Lappland. SCA Skog AB. Länsstyrelsen Norrbotten.

Arkeologisk utredning inför detaljplaneändring vid Sädvaluspens camping, Arjeplogs kommun och socken, Norrbottens län, Lappland. Erland Dahlberg, Sädvaluspens Camping. Länsstyrelsen Norrbotten.

Arkeologisk utredning etapp 1 på Ljungsnäs 1:1 inför planerad bergtäkt i Ambjörnarp, Tranemo kommun, Västra Götalands län, Ambjörnarps socken, Västergötland. Tranemo Grus & Betong AB. Länsstyrelsen Västra Götaland

Kulturhistorisk utredning inför detaljplan av Brostorp 3:19/2, Glömminge socken, Mörbylånga kommun, Öland. Mörbylånga kommun.

Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering i Blåbergsliden, Burträsk socken, Skellefteå kommun, Västerbotten. Underkonsult till Sweco Environment AB

Arkeologisk utredning inför kraftledningsbygge Horred–Stenkullen, Västra Götalands län. Underkonsult till WSP Sverige AB.

 

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se