KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2010
   

Under år 2010 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Blekinge läns museum. Fornminnesinventering i Torhams och Jämjö socknar. Registrering av lämningar i FMIS.

Borgholms kommun. Arkeologisk utredning och landskapsanalys inför planläggning av Rosenfors, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland.

DGE Mark och Miljö. Arkeologisk utredning inför en planerad vindpark i Haddestad, Strömmestad,Skeby, Östad, Mjölby kommun,Väderstads socken, Östergötland.

Ecocom. Arkeologiska förstudier inför planerad vindkraft i Fröllinge (Halland), Häringstorp (Skåne), Jenåsen och Kråketorp (Västernorrland).

Kalmar läns museum. Antikvarisk bedömning och registrering i FMIS av fornlämningar inom projektet Skog&historia.

Mönsterås kommun. Alsterån. Kulturmiljöinventering inför biotopvårdsåtgärder i samarbete med Lotta Lamke, Kalmar läns museum.

Nybro kommun. Kvarteret Åkaren. Frivillig arkeologisk utredning inför detaljplanläggning. Nybro kommun, Kalmar län, Madesjö socken, Småland.

Norrenergi AB. Särskild utredning etapp 1 inför anläggande av fjärrvärmeanläggning med anslutningar i Norra Kymlinge, Sundbybergs socken och kommun.

Riksantikvarieämbetet UV-ÖST. Inventering SV-länken.

 

Statens fastighetsverk. Inventering av forn- och kulturlämningar och registrering i FMIS inför planerad avverkning 2010 i Frövi (Västmanland), Huseby (Kronoberg), Lovön (Stockholm), Ridön (Svartsjö (Stockholm), Tullgarn (Stockholm) och Visingsö (Jönköping).

 

Willy Andersson, Wennebjörke gård. Frivillig arkeologisk utredning inför detaljplanläggning av bostäder på Vennebjörke 2:4, Vimmerby kommun, Kalmar län, Södra Vi socken, Småland.

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se