KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2013
   

Under år 2013 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

 

Fornminnesinventering i Blekinge för Blekinge museum.

Industrihistorisk utredning inför anläggande av fisktrappa i Lyckebyån, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge. Karlskrona kommun.

Särskild utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt inom Böda kronopark 2:157, Böda socken, Öland, Borgholms kommun, Kalmar län. Böda Cementgjuteri AB.

Särskild utredning etapp 1 inför planerad vindkraftanläggning i Kullboarp. Edshult, Karlstorp, Skede och Ökna socknar, Småland. Eksjö och Vetlanda kommuner, Jönköpings län. GreenExtreme AB.


Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län. Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland. Trafikverket.

Särskild utredning etapp 1-2 inför planerad vindkraftanläggning i Ullavi, Sköllersta socken, Närke, Hallsbergs kommun, Örebro län. Eolus Vind AB.

Fältinventering inför planerad vindkraftanläggning. i Packebo, Nässjö kommun, Småland. Underkonsult till Riksantikvarieämbetet UV-Öst.

Fältinventering inför planerad kraftledning mellan Eksjö-Oskarshamn Underkonsult till Riksantikvarieämbetet UV-Öst.

PM - Kompletterande fältinventering av fornlämningar efter preciserad layout av Grimsås vindkraftanläggning, Västra Götaland. Grimsås Vindkraft AB.

 

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se