KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

 
Uppdrag 2020
   

 

Under år 2020 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Översiktlig arkeologisk utredning inför ny sträckning av väg E22 Söderåkra–Brömsebro. Torsås kommun, Kalmar län, Småland. Trafikverket.

Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad bergtäkt på Flivik 1:2, Oskarshamns kommun, Kalmar län, Misterhults socken, Småland. AB Nybrogrus, Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB.

Arkeologisk utredning inför ny luftledning Vimmerby–länsgränsen mot Östergötland. Vimmerby kommun, Kalmar län. Södra Vi socken, Småland. E.ON Energidistribution AB

Snitsling av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inför ny luftledning Vimmerby–länsgränsen mot Östergötland. Vimmerby kommun, Kalmar län. Södra Vi socken, Småland. E.ON Energidistribution AB.

Arkeologisk utredning och antikvarisk bedömning av planerade fiskvårdande insatser i Alsterån mellan Getebro–Alsterhus, Högsby kommun, Kalmar län. Långemåla socken, Småland. Länsstyrelsen i Kalmar län.

Arkeologisk utredning inför deteljplaneläggning av Abisko 1:12 med flera fastigheter, Kiruna kommun och socken Norrbottens län, Lappland. Kiruna kommun.

Arkeologisk utredning inför planerad nybyggnation på fastigheten Fristad 1:6, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län, Arvidsjaur socken, Lappland. Länsstyrelsen i Norrbotten.

Arkeologisk utredning inför ett planerat besökscentrum och trädgårdsanläggning på Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 1:2, Jokkmokks kommun, Norrbottens län, Jokkmokks socken, Lappland. Jokkmokks kommun.

Arkeologisk utredning inför detaljplan för Näsbyn1:38, 8:28, 8:39, 8:40, 8:162 och 33:5, Kalix kommun, Norrbottens län, Nederkalix socken, Västerbotten. Kalix kommun.

Arkeologisk utredning inför detaljplan för Sangis 4:25 och 8:35, Kalix kommun, Norrbottens län, Nederkalix socken, Västerbotten. Roland Strömbäck.

Arkeologisk utredning inför deteljplaneläggning av Gällivare 9:7, 9:70, 16:23 och Vassara-Sandviken, Gällivare kommun och socken Norrbottens län, Lappland. Gällivare kommun.

PM fornminnesinventering och utmärkning av fornlämningar inför avverkning i Böda år 2020. Sveaskog.

Kulturhistorisk utredning inför utökad bergtäkt i Biskopstorp,  Kvibille socken, Halmstad kommun, Hallands län. NCC Industri AB.

Kulturhistorisk utredning inför planerad bergtäkt i Flivik, Oskarshamns kommun, Kalmar län

Misterhults socken, Småland. AB Nybrogrus, Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB.

Kulturhistorisk utredning inför utökad bergtäkt Obbhult, Rolftorps socken, Varbergs kommun, Hallands län. Släryds Grus & Entreprenad AB och NCC Industri AB.

Besiktning inför avverkning i Horns naturreservat, Öland. Länsstyrelsen i Kalmar.

 

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se