KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Uppdrag 2008
   
Under år 2008 arbetade KNATON med följande uppdragsgivare och uppdrag:

Nybro kommun - Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Hanemåla.

Länsstyrelsen i Kalmar och Vimmerby kommun - Kartering av gravfälten i Gästgivarehagen, Vimmerby.

Ecocom och Wpd onshore Videbäcksmåla AB - Arkeologisk utredning inför en etablering av en vindpark i Videbäcksmåla i Torsås kommun, Kalmar län.

Norrbottens museum - Utbildning av personal och kvalitetsgranskning vid fornminnesinventering  i Korpilombolo.

Statens Fastighetsverk - Inventering av forn- och kulturlämningar inför skogsavverkning - Kastellegården utanför Kungälv, Vaberget utanför Karlsborg, Bogesund vid Vaxholm och Lovö vid Drottningholm.

Riksantikvarieämbetet och Sveriges lantbruksuniversitet - NILS-projektet, test av inventeringsmodellen i fält vid Roslags Näsby utanför Norrtälje.

Länsstyrelsen i Kalmar - Projektet Skog & historia. Granskning av forn- och kulturlämningar. Registrering med FältGIS och direkt överföring till Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem(FMIS). Arby och Halltorps socknar, Kalmar kommun.

ELDRUN arkeologi & landskap - Rektifiering av historiska kartor över Robertsfors inför ett publikt kulturinformationsprojekt.

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se