KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

 
Uppdrag 2015
   

 

Under år 2015 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Kulturmiljöutredning inför planerad stentäkt på Alböke 3:2, Alböke socken, Borgholms kommun, Öland. Ecocom.

Kulturmiljöutredning inför planerad stentäkt på Alböke 3:5, Alböke socken, Borgholms kommun, Öland. Ecocom.

Kulturmiljöutredning inför planerad kraftledning Ekhyddan–Hemsjö. Svenska kraftnät AB

Vindpark Gränö. Kulturhistorisk utredning inför en planerad vindkraftanläggning i Gränö, Madesjö socken, Småland. Nybro kommun, Kalmar län. Mpiro Windpower AB.

Arkeologisk utredning inför planerade kraftledningar Nordkölen–Lästersjön i Jämtland och Medelpad, Bergs och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län. Jamtli.

Inventering och registrering av fornlämningar i Ankarsrum, Lixhult och Lilla Klobo, Småland. Länsstyrelsen Kalmar dnr 431-2721-12.

Antikvarisk kontroll av Döderhult 68:1 vid återställning av VA-schakt inom Oskarshamn 3:2 i Döderhult socken i Oskarshamns kommun, Kalmar län, Småland. Länsstyrelsen Kalmar län.

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av  Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland. Länsstyrelsen Kalmar län.

Inventering av kulturlämningar inför naturvårdsbränningar i naturreservaten Bödakustens östra och Bödakustens västra i Borgholms kommun, Öland. Länsstyrelsen Kalmar län.

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av  Öpestorp 3:4, Gemla socken Växjö kommun, Kronobergs län, Småland. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skadebesikting av gravfält i Taxinge, Södermanland. Mikael lindblom.

Dokumentation och registrering av fornlämningar i Böda. Sveaskog.

Markering av fornlämningar inför avverkning i Kvigerälla, Öland. Södra Skogsägarna

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se