KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

 
Uppdrag 2017
   

 

Under år 2017 arbetade KNATON med följande

uppdragsgivare och uppdrag:

 

Kulturhistorisk utredning inför en planerad 400 kV luftledning Ekhyddan–Nybro–Hemsjö. Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Svenska kraftnät AB.

Dokumentation och registrering av fornlämningar på Gotland – länsstyrelsens tipsregister. Länsstyrelsen Gotland.

Inventering och registrering av kulturlämningarlämningar längs Listerbyån Karlskrona kommun, Blekinge län. Länsstyrelsen Blekinge.

Inventering och registrering av kulturlämningarlämningar längs Lyckebyåns övre lopp, Karlskrona kommun, Blekinge län. Länsstyrelsen Blekinge.

Inventering och registrering av kulturlämningarlämningar längs Vilshultsån Olofströms kommun, Blekinge län. Länsstyrelsen Blekinge.

Fältinventering av Fagerum 1:17 med flera fastigheter, Böda socken, Öland. Länsstyrelsen Kalmar.

Kulturmiljöutredning inför planerad kraftledning mellan Stöllet och Stöllsäterberget, Torsby kommun, Norra Ny socken, Värmland. Ecocom AB.

Fornminnesinventering Stensjö 2017. Vitterhetsakademien.

Arkeologisk förundersökning I Öpestorp, Kronobergs län. Eldrun Arkeologi&Landskap.

Komplettering av kulturhistorisk utredning i Karskruv, Kronobergs län. Sweco.

  

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se